FAST TRACK INTEGRATIVE TRAINING PROGRAM

user

ปัจจุบันการแพทย์แนวผสมผสาน หรือที่เรียกว่า เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก เนื่องจากตอบโจทย์ของสุขภาพได้อย่างแท้จริง และในปี 2565 รัฐบาลได้ประกาศให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่ง  Center of Global Medical Wellness  จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยและบุคคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถขับเคลื่อน  Wellness Economy  หรือ เศรษฐกิจที่มาจากความเป็นอยู่ที่ดี แต่ทั้งนี้ยังขาดแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ที่หลากหลาย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของ โปรแกรมการฝึกอบรม  FIT  เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :

นพ.บัญชา  แดงเนียม ( อุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย , เลขาธิการสมาคมเซลล์บำบัดไทย ).
โดยทำการอบรมร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร  :

12 สัปดาห์ ( เรียนสัปดาห์ละ 1 – 2 วัน ครั้งละ 3 – 4 ชั่วโมง)

รับสมัครแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรม  :

20-30 ท่าน/รอบ

Part  1 : ทบทวนความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  สัปดาห์ที่  1 – 3  รับผิดชอบโดยคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมผ่าน Video Conference


สัปดาห์ที่
 1

 • กายวิภาค (Anatomy) และสรีรวิทยา (Physiology) : ทบทวนกายวิภาค และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบต่าง ๆ เน้นความเชื่อมโยง การทำงานประสานงานกันในแต่ละระบ
 • ชีวเคมี (Biochemistry) : ทบทวนพื้นฐานกลไกของการดูดซึม และการเผาผลาญสารอาหารสำคัญ ได้แก่ โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, และไขมัน

สัปดาห์ที่  2

 • ต่อมไร้ท่อ (Endocrinology) : ทบทวนการทำงานของระบบฮอร์โมนต่าง การควบคุมการสั่งการจากสมอง และการทำงานของต่อมไร้ท่อ ไปจนถึงการแสดงผลที่อวัยวะเป้าหมาย
 • คัพภวิทยา (Embryology) : ทบทวนการก่อเกิดอวัยวะร่างกายตั้งแต่ปฏิสนธิจนคลอดเป็นทารก เพื่อเชื่อมโยงถึงพยาธิสภาพของโรคที่เป็นแต่กำเนิด ซึ่งนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขได้ เช่น ภาวะออทิสติก เป็นต้น
 • วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) : ทบทวนกลไกการทำงานของระบบภูมิต้านทานในร่างกาย การตอบสนองของภูมิต้านทานในทุกรูปแบบ

สัปดาห์ที่  3

 • การก่อกำเนิดโรค (Pathophysiology) : ทบทวนทำความเข้าใจการดำเนินโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ความเป็นไปในระยะต่างๆของการตอบสนองของร่างกาย จนถึงจุดสิ้นสุด
 • เภสัชวิทยา (Pharmacology) : ทบทวนกลไกการทำงานของร่างกายในการดูดซึมยา การปรับเปลี่ยนยา และการทำลายสารเคมีต่าง ๆ ไปจนถึงการขับถ่ายสารออกจากร่างกาย

Part  2 : ความรู้ด้านเวชศาสตร์บูรณาการ สัปดาห์ที่  4 – 10  รับผิดชอบโดย นพ.บัญชา  แดงเนียม

อบรมผ่าน Video Conference

แพทย์ที่ร่วมอบรมจะได้รับความรู้จากการบรรยายและคู่มือในเรื่องการแพทย์ทางเลือกดังต่อไปนี้

สัปดาห์ที่ 4

 • การวินิจฉัย ( 3 ชั่วโมง )
 • Bio-energy scan : คือเครื่องมือที่ส่งคลื่นสัญญาณผ่านเส้นลมปราณไปสะท้อนการปล่อยพลังงานของเซลล์เพื่อประเมินค่าเบี่ยงเบนของ พลังงานในเซลล์ที่มีค่าเฉพาะต่อความผิดปกติต่างๆ
 • Live Blood Analysis : คือการดูเม็ดเลือดสดจากหยดเลือดปลายนิ้วผ่านกล้องจุลทรรศน์พื้นมืด (Dark-field microscope) ซึ่งจะประเมินลักษณะของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และน้ำเลือด รวมถึงประเมินการทำงานของเอนไซม์ได้อีกด้วย
 • Functional lab test : คือการวิเคราะห์ผลการตรวจต่างๆเชิงลึก โดยไม่รอให้เกินหรือน้อยกว่าค่าอ้างอิง แต่จะประเมินแนวโน้ม ความเสี่ยง ของความผิดปกตินั้นๆ


สัปดาห์ที่ 5

 • การล้างพิษ ( 3 ชั่วโมง )
 • Chelation Therapy คือการเรียนรู้ถึงอันตรายของสารพิษโลหะหนักที่มีผลต่อสุขภาพและการกำจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย
 • Colon Cleansing คือการล้างลำไส้ใหญ่เพื่อขจัดสารพิษตกค้างและฝึกลำไส้ใหญ่ให้ทำงานตามปกติ


สัปดาห์ที่ 6

 • การเสริมสร้างภูมิต้านทาน (3 ชั่วโมง)
 • Nutrition Supplements ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงอาหารเสริมที่จำเป็น รวมถึงกลไกการทำงานของสารอาหารภายในร่างกาย
 • IV Antioxidant การให้สารต้านอนุมูลอิสระทางหลอดเลือด อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • Ozone Therapy การใช้ก๊าซโอโซนในการบำบัดการอักเสบต่างๆ


สัปดาห์ที่
 7 – 8

 • การฟื้นฟูร่างกาย ( 3 ชั่วโมง )
 • Cell Therapy คือการฟื้นฟูการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายด้วยหลักการของ Like heal Like, ผู้เรียนจะได้รู้จักเซลล์บำบัดแต่ละชนิดรวมถึงข้อบ่งใช้


สัปดาห์ที่ 9

 • การแพทย์ภูมิปัญญา : Thai Traditional Medicine (TTM), Chinese Traditional Medicine (TCM), Chiropractic, Ayurveda (3 ชั่วโมง)
 • แพทย์ที่ร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการของการแพทย์ภูมิปัญญาโดยสังเขป ได้แก่ การแพทย์แผนไทย, การแพทย์แผนจีน, การจัดกระดูก และการแพทย์อายุรเวท


สัปดาห์ที่ 10

 • กัญชาศาสตร์ ; Cannabis Health Sciences (3 ชั่วโมง)

Part  3 : เรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Case discussion)  สัปดาห์ที่  11 – 12

Part ที่ 3 จะเป็นการฝึกปฏิบัติจริง

แพทย์ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการฝึกปฏิบัติงานจริง

 • ซักประวัติ
 • การตรวจร่างกาย
 • แพทย์สั่งตรวจ LAB ตามรูปแบบที่กำหนด
 • แพทย์นำผลการตรวจต่างๆ มาอภิปราย และออกแบบโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสม

 หลังจบโปรแกรมอบรมทั้ง 12 สัปดาห์ แพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน และมีการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลความคืบหน้าในการรักษาภายหลังการอบรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง  รวมถึงแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ Redeem ค่าหลักสูตรอบรมเป็นผลิตภัณฑ์ WMA ได้

 

ลงทะเบียนได้ที่  www.morhello.com/partner-register
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : Tel. 084-360-5062 (คุณอาย)

Read More

เวิลด์ เมดิคอล ฯ และ CISW ผนึกกำลังร่วมกับ 4 องค์กรหลัก ชูกลยุทธ์เปิดประเทศ เตรียมจัดงาน The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1

user

ขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจ และ GDP โดยรวมของประเทศ  ทว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกือบ 2 ปี  ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักและได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ การแพทย์ ที่ประเทศไทยเรามีความโดดเด่นในระดับแนวหน้าของโลก

ล่าสุด  บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ศิริญา เทพเจริญ (กรรมการบริหาร) – คุณชวนา  กีรติยุตอมรกุล (Chief Executive Officer) และบริษัท  CISW โดยคุณ ออง อัจ วงศเซย์( ประธาน) – คุณนภัสสร บัวภา  (ซีอีโอ)  ประกาศผนึกกำลังประสานความร่วมมือ  กับ 4 องค์กรหลักของประเทศไทย คือ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,TCEB และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ชูกลยุทธ์ขอเปิดประเทศ ด้วย platform “Experience health and wellness tourism” เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตอบรับนโยบายรัฐบาล ในการนำประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์การแห่งการท่องเที่ยวของโลก ด้วย platform การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Green medicine ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดของโลก ทั้งในเรื่อง กัญชาทางการแพทย์ และ สมุนไพร จึงเกิดเป็นความร่วมมือเพื่อให้ THAILAND  WE ARE  “THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS”

พร้อมกันนี้ ยังดึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่วิถีใหม่ Tech Tourism ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลกกว่า 3,920 ล้านดอลลาร์ เมื่อตลาดโลกมองว่า Tech Tourism ยังมีโอกาสเติบโตในอนาคตจากจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT (Free Individual Travellers)  และการใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น จากการอ้างอิงข้อมูลจาก google โดย 74% ของนักท่องเที่ยว วางแผนเที่ยวด้วยออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ คือนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศมีศักยภาพสูงและควรผลักดันการเติบโตของ Tech Tourism โดยเฉพาะธุรกิจที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Travel) ซึ่งลักษณะของ Luxury TravelTech คือ การให้บริการแพลตฟอร์มที่ออกแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวเฉพาะบุคคล แบบ Exclusive และ personalisation เพื่อสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสุดพิเศษ

เพราะไทยเป็นตลาดด้าน Medical Tourism ใหญ่อันดับที่ 5 ของโลก จากข้อมูลในปี 2019 ก่อน   โควิด 19 ประเทศไทยทำรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์มากถึง 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้าน HealthTech โดยเปรียบเทียบกับ 4 ประเทศในอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีจำนวนการสนับสนุนสูงที่สุด นอกจากจำนวนเม็ดเงินของการลงทุน แพลตฟอร์มทางการแพทย์ ที่เป็น megatrend ของโลกคือ คือ การแพทย์ที่เชื่อใน green medicine และ นวัตกรรมเพื่อการแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ ที่เชื่อว่า คนทุกคน สามารถเข้าถึง การรักษาแบบ alternative medical จากทั่วโลกได้ เราจึงมุ่งเน้น การศึกษา และวิจัยด้าน พืชที่รักษาโรค และ นวัตกรรมของศาสตร์ชะลอวัย ที่จะทำให้คนไทย และคนทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคลดลง

กัญชา พืชที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พืชมหัศจรรย์” กำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จากการนำองค์ความรู้ที่คนทั้งประเทศช่วยกันสร้าง การแพทย์ การรักษา เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างสวยงาม

 

บ.เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท CISW ที่ต่างเห็นถึงนโยบายที่ตรงกันในการผลักดันพืช กัญชาเพื่อการแพทย์ จึงผนึกกำลังความร่วมมือกับอีก 4 องค์การหลัก  คือ กระทรวงสาธารณสุข(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,TCEB  และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าว ที่จะผลักดันให้ กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจยั่งยืนของไทยทั้งในด้าน การแพทย์ การรักษา เพิ่มคุณค่าด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ   เพื่อให้ประเทศไทยเป็น Hub of herb and knowledge สร้าง network ที่เกี่ยวข้องกับ Medical cannabis and herbs   ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาประเทศไทย เพื่อมาหาแรงบันดาล  เกี่ยวกับ Medical CBD and herbs  โดยพืชมหัศจรรย์ที่ชื่อ  กัญชา ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะก้าวมาอยู่แถวหน้าของพืชเหลักเศรษฐกิจของไทย โดยมีการแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่ชื่อ The Global Medical Cannabis and Herbs Forum  ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 11.11.2021  ที่ MY OZONE เขาใหญ่

บ.เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท CISW ที่ต่างเห็นถึงนโยบายที่ตรงกันในการผลักดันพืช กัญชาเพื่อการแพทย์ จึงผนึกกำลังความร่วมมือกับอีก 4 องค์การหลัก  คือ กระทรวงสาธารณสุข(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ,สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,TCEB  และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าว ที่จะผลักดันให้ กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจยั่งยืนของไทยทั้งในด้าน การแพทย์ การรักษา เพิ่มคุณค่าด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ   เพื่อให้ประเทศไทยเป็น Hub of herb and knowledge สร้าง network ที่เกี่ยวข้องกับ Medical cannabis and herbs   ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาประเทศไทย เพื่อมาหาแรงบันดาล  เกี่ยวกับ Medical CBD and herbs  โดยพืชมหัศจรรย์ที่ชื่อ  กัญชา ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะก้าวมาอยู่แถวหน้าของพืชเหลักเศรษฐกิจของไทย โดยมีการแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่ชื่อ The Global Medical Cannabis and Herbs Forum  ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 11.11.2021  ที่ MY OZONE เขาใหญ่

นอกจากนี้ ภายในงานยังจะได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจ ของ Medical CBD and herbs และยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายสาขาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์และนักวิจัยทั่วโลก อาทิ
– ตัวแทนคุณหมอจากทั่วโลก กว่า 25 ประเทศ ที่ได้รับเชิญมาเป็น Guest speaker กว่า 40 ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาแชร์ ความรู้ประสบการณ์ทางการรักษาโรคต่างๆ โดยใช้กัญชา เช่น การรักษามะเร็ง การรักษาความเจ็บปวดด้วยกัญชา การรักษาโรคลมชัก พาคินสัน เป็นต้น
– ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการสร้างเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก การสกัด
-ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะมาให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กับความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และ การลงทุนในประเทศไทยและผลตอบแทนการลงทุน

Read More